ศูนย์บริการซ่อมแอร์รถยนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยช่างผู้ชำนาญงาน